Boka Stensundet

Husen för uthyrning

Skogsgläntan

Pris per vecka 8.000 kr

Bergsstugan

Pris per vecka 10.000 kr.

Sjövillan och Strandstugan

Pris per vecka 33.000  kr

Sjövillan
Strandstugan

Boka

För att boka en vecka skickar du ett email eller så ringer du till oss. OBS!! bokningen gäller när vi fått anmälningsavgiften på 500 kr. Anmälningsavgiften återbetalas ej.

Beloppet skall sättas in på ICA banken 9270 288164 5, eller IBAN SE90927000000927002881645.

En handpenning på 20% av totala hyresbeloppet ska erläggas minst 3 månader före tillträdesdagen. Resterande belopp ska erläggas minst 1 månad före tillträdesdagen.

Boka här

OBS!! vid bokning av Stensundet se – Regler vid uthyrning

Avbokning

20% skall alltid erläggas som handpenning för att bekräfta gjord bokning.

Vid avbokning som sker 30 dagar före utsatt hyrestid återfås allt utom handpenning.

Lämnar du återbud senare får du tillbaka hyresbeloppet minus handpenningen förutsatt att vi lyckas finna en hyresgäst som ersätter dig.

Skulle avbokning ske återfås inte handpenningen. Hela summan skall betalas 45 dagar innan hyrd period.